Wat bieden wij

Huiswerkbegeleiding Hoogezand richt zich met name op leerlingen binnen de gemeente Midden-Groningen. Huiswerkbegeleiding is maatwerk. Wij stellen de persoonlijke aandacht van de leerling centraal. Samen met de ouders, leerling en eventueel de school worden vooraf doelen gesteld.

Afhankelijk van de doelen en wensen worden afspraken gemaakt over de frequentie van de begeleiding en de inhoud. De studievoortgang wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ‘studyspace’, welke ook voor de ouders is in te zien.
Indien nodig onderhouden we (na overleg met de leerling en ouders) contact met de school.

Ons aanbod kan in vier diensten verdeeld worden:

  • Huiswerkbegeleiding
  • Examentraining
  • Bijles
  • Overig maatwerk

 

Huiswerkbegeleiding

Het begeleiden van leerlingen bij hun huiswerk is maatwerk. Wij bieden de leerling een rustige en prettige leeromgeving. Afhankelijk van de wens bestaat de begeleiding uit de volgende onderdelen:

  • Het maken van een planning
  • Het begeleiden van het leer- en maakwerk door middel van het overhoren, nakijken, geven van uitleg en aanreiken van handvatten ter verbetering
  • Ondersteunen bij het maken van werkstukken of projecten
  • Het beantwoorden van vragen en het bieden van hulp en ondersteuning bij overige problemen
  • Het bewaken van de voortgang door het bespreken van de behaalde resultaten

Omdat huiswerkbegeleiding maatwerk is en tevens afhankelijk is van de hoeveelheid opgedragen huiswerk gaan we uit van gemiddelde tijdblokken van 1 ½ tot 2 uur, maar natuurlijk is het toegestaan om gedurende de hele middag gebruik te maken van onze diensten.

Huiswerkbegeleiding wordt gegeven op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.30 en 17.30 uur in Wijkcentrum de Kern in Hoogezand. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen huiswerkbegeleiding gegeven.

Prijs per maand: 1x per week €105; 2x per week €140; 3x per week €170; 4x per week €195.

Voor de intake en incidentele voortgangsgesprekken worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Examentraining

Tijdens de reguliere huiswerkbegeleiding wordt ook examentraining gegeven. Leerlingen kunnen dan onder begeleiding oefenen met het maken van examens en krijgen uitleg over de onderwerpen die zij minder goed beheersen. Er wordt een planning met de leerlingen gemaakt zodat elk examen meerdere keren voorbij komt, maar de focus ligt op de voor de leerling lastige vakken.

De prijsstelling voor de examentraining is gelijk aan de prijsstelling van de huiswerkbegeleiding.

 

Bijles

Is er voor een bepaald vak of opdracht even wat extra hulp nodig, dan kunnen wij hiervoor maatwerk leveren. Bijles vindt in de meeste gevallen in een één op één situatie plaats en heeft betrekking op één vak. Wij bieden ook begeleiding aan bij een specifieke schoolopdracht of werkstuk.

Prijsindicatie:
€ 22,50 per uur. (Bij bijles waar extra specialisme gevraagd wordt kan de prijs afwijken).

 

Overig maatwerk

Het kan zijn dat er andere wensen zijn voor begeleiding of ondersteuning verband houdend met school. In een groot aantal gevallen kunnen wij maatwerk leveren. Heeft u een vraag, informeer dan naar de mogelijkheden.