Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

Wat kunnen wij aanbieden?

 

 Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs voor en tijdens de coronacrisis. Omdat scholen “hun leerlingen het best kennen” ligt de bal bij de scholen. Er is vanuit de overheid een geldbedrag beschikbaar gesteld, deze kan door de scholen zelf worden besteed.

 

Het is de bedoeling dat scholen de stand van zaken “scannen”, aan de hand van deze scan wordt duidelijk wat de school nodig heeft om de achterstand opgelopen door de omstandigheden in te halen. De scan kan vervolgens naast een door de rijksoverheid opgestelde menukaart worden gelegd, de menukaart bevat interventies welke door scholen opgenomen kunnen worden in het schoolprogramma 2021/2022.

 

Uit de menukaart die de overheid heeft opgesteld blijkt dat Huiswerkbegeleiding Hoogezand van grote waarde kan zijn voor scholen; dit gezien het feit er met het budget dat vrijkomt uit het NPO, ruimte is voor het inhuren van ‘’externe organisaties’’.

Per punt zal nu een uitleg komen waaruit zal blijken welke rol Huiswerkbegeleiding Hoogezand kan hebben. Wij leggen hierbij de focus op de middelbare school, echter zijn er ook mogelijkheden met betrekking tot het basisonderwijs.

 • Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Dit onderdeel sluit perfect aan met wat wij als Huiswerkbegeleiding Hoogezand al doen, wij bieden leerlingen “extra” onderwijs aan in de vorm van huiswerkbegeleiding en bijlessen (afhankelijk van de behoeften van de leerlingen en ouders/verzorgers). De sessies van huiswerkbegeleiding zijn op vaste locatie, in het Woldwijck-centrum te Hoogezand. Deze sessies zijn niet afhankelijk van deze locatie. Zo zouden ze eventueel gegeven kunnen worden op de school zelf, waarin de leerling blijft in de didactische omgeving die hij/zij al kent.

 • Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Effectief onderwijs is een van de dingen waar wij naar streven, ons onderwijs is niet alleen gericht op de stof, maar ook op de manier waarop deze behandeld moet worden. Wij als Huiswerkbegeleiding Hoogezand proberen altijd verschillende “leermethoden” bij te brengen. Dit staat bij ons hoog in het vaandel, vooral gezien het feit dat niet iedere leerling dezelfde denkwijze heeft.

Gegeven bij dit punt zijn verschillende interventies, te vinden op de site van de overheid

Ieder van deze interventies past in het straatje van Huiswerkbegeleiding Hoogezand, zo zijn wij ruim inzetbaar en kunnen wij ons makkelijk aanpassen aan de behoeften van verschillende leerlingen.

 • Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen.

Onderwijs bestaat, zoals bekend, uit meer dan alleen leren en de inhoud van de vakken. Er kunnen ook sociaal-emotionele problemen optreden, in verschillende vormen en maten. De schoolloopbaan van leerlingen loopt meestal niet op rolletjes, zo kan een leerling van slag zijn van een laag cijfer of een meningsverschil met een medeleerling/leerkracht. Huiswerkbegeleiding kan een passieve rol bieden als “ervaringsdeskundige”. Gezien het feit dat ons personeel bestaat uit veelal jonge tevens studerende mensen zitten deze “Middelbare school problemen” nog vers in ons geheugen. Wij zullen deze problemen en complicaties ongetwijfeld herkennen en mogelijk samen met de leerling tot een oplossing kunnen komen.

 • Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen.

Zoals eerder genoemd bestaat het onderwijs uit meer dan alleen leren en de bijbehorende stof. Een ander belangrijk aspect is het ontwikkelen van executieve functies/vaardigheden. Deze vaardigheden zorgen voor de basis van goed onderwijs. Helaas hebben de leerlingen een vervelende periode achter de rug; een aangepaste vorm van onderwijs, met als resultaat weinig contact met medeleerlingen, leerkrachten en andere sociale contacten. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld motivatie verlies, juist dan is het belangrijk dat de executieve vaardigheden van leerlingen zo goed mogelijk ontwikkeld zijn. Hoe krijg ik mijn organisatie weer op orde? Hoe stel ik een goede, haalbare en overzichtelijke planning op? Hoe manage ik mijn tijd, zodat ik naast leren óók tijd heb voor leuke dingen? Dit zijn allemaal vragen die leerlingen zichzelf stellen.

Bij Huiswerkbegeleiding Hoogezand is het een vast ritueel om samen met de leerlingen een planning op te stellen. Dit doen wij in overleg met de leerling, waarin de leerling een leidende rol heeft. Aan het einde van de dag bespreken we samen in hoeverre deze planning nageleefd is. Wat kon er beter? Zou je zelf een planning kunnen maken? Ben je realistisch geweest?

 • (Extra) inzet van personeel en ondersteuning.

De afgelopen periode is maar weer gebleken dat docenten (en al het ander onderwijspersoneel) van onmiskenbare waarde zijn. Dit neemt niet weg dat leerlingen door de omstandigheden vertraging hebben opgelopen. Deze vertraging moet worden ingehaald, dit is naar onze mening alleen mogelijk met de inzet van extra begeleiding. Het onderwijspersoneel heeft zich de afgelopen tijd keihard ingezet, met als resultaat dat het begrip “overwerkt” vaker viel dan lief is. Wij als Huiswerkbegeleiding Hoogezand kunnen hierin als uitweg fungeren. Bovenstaande punten vergen allemaal extra mankracht. Wij zijn weliswaar niet gecertificeerd, maar wél ervaren, doelgericht en vakkundig.

 • Faciliteiten en randvoorwaarden.

Op de site van de rijksoverheid (https://www.nponderwijs.nl) wordt dit punt toegelicht.

Bij huiswerkbegeleiding bieden wij een rustige en prettige leeromgeving. Afhankelijk van de persoonlijke wensen kan de begeleiding bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Het maken van een planning/ leren plannen.
 2. Begeleiding bij leer- en maakwerk (overhoren, nakijken, uitleg, etc.).
 3. Handvatten aanreiken ter verbetering van de leerstrategieën.
 4. Ondersteuning bij het maken van werkstukken of projecten.
 5. Beantwoorden van vragen en het bieden van hulp en ondersteuning.
 6. Bijhouden en bewaken van de voortgang door bespreking van de behaalde resultaten.