Schooljaar 2020-2021 afgesloten!

Het schooljaar 2020-2021 is inmiddels tot een einde gekomen. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat het voor iedereen een erg lastig jaar is geweest. Desondanks hebben we er gezamenlijk voor gezorgd dat dit jaar toch tot een mooi einde is gekomen. Dank gaat uit naar alle leerlingen en begeleiders die hiervoor hebben gezorgd.

Afsluiting

Onder de verschillende groepen is dan ook een gepaste afsluiter verzorgd. Zo kregen de leerlingen tijdens de laatste huiswerkbegeleiding een stukje taart en speelden we gezamenlijk Kahoot, bijlesleerlingen ontvingen allemaal een presentje door de bus en de begeleiders zijn samen gaan borrelen in Groningen.

Foto’s van de andere afsluiters zijn te vinden op onze sociale media!

Zomervakantie!

Na het lastige jaar gaan we nu eerst de zomervakantie in! Zo zullen we allemaal vast hard toe zijn aan een beetje rust. Wij hopen iedere leerling en begeleider komend schooljaar weer in gezonde staat te mogen verwelkomen. Sluit jij je komend schooljaar ook bij ons aan? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!