Werkwijze

Doelstelling

In samenwerking met een leerling willen wij uiteindelijk in iedere leerling het beste naar boven halen. Door een juiste toepassing van begeleiding helpen we leerlingen bij het behalen van hogere studieresultaten. Persoonlijke doelstellingen worden in overleg met zowel ouders als leerlingen besproken en nagestreefd.

 

Persoonlijke benadering

De persoonlijke en laagdrempelige benadering onderscheidt Huiswerkbegeleiding van andere grotere instituten. Leerlingen krijgen bij ons extra begeleiding die past bij hun persoonlijke behoeften. In samenwerking met de leerlingen proberen we een oplossing te vinden voor de problemen waar hij of zij op dat moment tegenaan loopt. Aan deze vorm van werken hechten we veel waarde aangezien een leerling op deze manier zelf een vorm van inspraak krijgt die tegenwoordig veelal uitblijft.

 

Diensten

Bij huiswerkbegeleiding worden leerlingen begeleid door één of meerdere medewerkers. Naast aandacht voor de planning wordt er ook individuele aandacht besteed aan diverse vakken waar leerlingen moeite mee hebben.

Bij bijles wordt er specifieke aandacht besteed aan de vakken waar een leerling moeite mee heeft, de planning voor bijlessen vindt altijd plaats in overleg met de afnemer. Naast vakspecifieke aandacht worden hier ook de leervaardigheden aangekaart met als gewenst resultaat een algehele verbetering in de resultaten van een leerling.

 

Leerlingvolgsysteem

Ouders/Verzorgers worden via het door ons gebruikte leerlingvolgsysteem op de hoogte gehouden van de voortgang die een leerling maakt. Studyspace biedt een overzichtelijke omgeving waar een beschrijving van de verrichte werkzaamheden in de vorm van een notitie wordt toegevoegd.

 

Voor garantie van de kwaliteit en veiligheid werken wij uitsluitend met medewerkers van HBO- en WO-niveau.